PERSONUPPGIFTER

Vid en beställning hos oss så lämnar ni era personuppgifter – som vi hanterar med största varsamhet och enligt personuppgiftslagen (Se våran integritets policy). Dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna fullfölja beställningen.

Vi på Suncity Montage AB värnar om våra kunders personliga integritet och strävar efter att på bästa sätt skydda dina personuppgifter. Vi följer de lagar och regler som syftar till att skydda dig som kund och privatperson.

Ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter

Suncity Montage AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Organisationsnummer: 559404-1252. Adress: Vasagatan 13, 652 22 Karlstad.

För att kunna leverera och administrera våra tjänster behandlar vi på Suncity Montage dina personuppgifter, endast behörig personal har tillgång till dina personuppgifter och omfattas av tystnadsplikt.

INTEGRITETSPOLICY FÖR KUNDER

Suncity Montage AB integritetspolicy för kunder

1. Vi värnar om din personliga integritet
Vi på Suncity Montage värnar om våra kunders personliga integritet och strävar efter att på bästa sätt skydda dina personuppgifter. Vi följer de lagar och regler som syftar till att skydda dig som kund och privatperson. Denna policy syftar till att förklara hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

2. Ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter

Suncity Montage AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Organisationsnummer: 559404-1252 Adress: Vasagatan 13, 652 26 Karlsstad.

För frågor gällande din personuppgiftsbehandling och dina rättigheter hänvisar vi till leo@suncitymontage.se

3. Behandling av personuppgifter

Köp och beställningar i vår webbshop.

När du kontaktar oss behandlar vi följande uppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter


4.Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade om de är felaktiga. Du har även rätt att komplettera med relevanta personuppgifter som saknas hos den personuppgiftsansvariga.

Mer information om rätten till rättelse av felaktiga uppgifter hittar du på IMY:s hemsida.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade. Vid en sådan begäran raderar vi uppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla eller behålla för det syfte uppgifterna blev insamlade. Vi raderar även dina uppgifter om du återkallar ditt samtycke för en behandling. I vissa fall har vi ingen möjlighet att radera dina personuppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade, att vårt intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, eller för att vi har krav i lag att behålla dem.

Mer information om rätten till radering hittar du på IMY:s hemsida.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återta ditt samtycke, tillexempel för utskick av nyhetsbrev eller behandling av hälsodata.

Rätt att göra invändningar

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på en intresseavvägning. Rätten till invändning gäller bland annat behandling som innebär profilering.

Mer information om rätten att invända mot behandling hittar du på IMY:s hemsida

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter begränsas.

Möjligheten till begränsning gäller om: a) den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet; b) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att uppgifterna raderas i stället begär en begränsning av deras användning; c) den personuppgiftsansvarige behöver inte längre uppgifterna men den registrerade behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller d) den registrerade har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade intresse väger tyngre än den registrerades berättigade intresse.

Mer information om rätten till begränsning av behandling hittar du på IMY:s hemsida.

Rätt till dataportabilitet

När vi behandlar personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig eller baserat på ditt samtycke har du rätt att begära att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Mer information om rätten till dataportabilitet hittar du på IMY:s hemsida.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan kontaktar du oss på leo@suncitymontage.se

Rätt att inge klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt har du när som helst rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

7. Suncitymontage.se använder kakor 

För att ge dig en bättre upplevelse och service använder sig denna webbplats av cookies. Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, reklam- och analyspartners som kan kombinera den med annan information som du har lämnat till dem eller som de har samlat in från din användning av deras tjänster. 

Vi stöder oss på den rättsliga grunden berättigat intresse för användandet av nödvändiga cookies eftersom de behövs för att kunna förse dig med en fungerande webbplats. Behandlingen av dina personuppgifter som sker med hjälp av icke-nödvändiga cookies sker i förekommande fall med stöd av den rättsliga grunden samtycke

8. Frågor och kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål kring Suncity Montage AB behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss via brev till Vasagatan 13 652 26 Karlstad eller på mail till leo@suncitymontage.se

KONTAKTA OSS

Om du har någon fråga är du alltid välkommen att ringa eller maila dina frågor till oss.

Vi finns här för att hjälpa dig!

Maila oss gärna på leo@suncitymontage.se eller ring oss på tel nr 054-770 71 91

Suncity Montage AB

Vi är behöriga hos elsäkerhetsverket
Org. nr: 559404-1252
www.elsakerhetsverket.se

Kontakt

© 2023 www.suncitymontage.se

Hemsida skapad av Area81.se

INTRESSEFORMULÄR