Svartlistade Elbolag: Vad Du Bör Veta

Vad Innebär det att ett Elbolag är Svartlistat?

Att ett elbolag är svartlistat innebär att det har fått en betydande mängd klagomål från konsumenter och bedöms som opålitligt eller oseriöst av Konsumentverkets energimarknadsbyrå. Syftet med att svartlista elbolag är att skydda konsumenter och hjälpa dem att göra informerade val när de väljer elavtal​.

Varför Blir Elbolag Svartlistade?

Elbolag kan hamna på svartlistan av flera skäl, bland annat:

 • Förfalskade signaturer: Bolag som använder förfalskade signaturer för att teckna avtal utan kundens medgivande.
 • Felaktiga löften: Orealistiska löften om billigare el eller villkor som sedan inte hålls.
 • Avgifter vid avtalsbrott: Oskäliga avgifter för avtalsbrott när kunder vill byta elbolag.
 • Dåligt kundbemötande: Långa svarstider och bristande hantering av klagomål​.

Vanliga Varningstecken

Några varningstecken som kan signalera att ett elbolag inte är pålitligt inkluderar:

 • Långa svarstider från kundtjänsten.
 • Felaktiga fakturor.
 • Förlängning av avtal utan kundens vetskap.
 • Dåliga recensioner från andra kunder.
 • Hot om avstängning av elen på orimliga grunder.

Lista över Svartlistade Elbolag

Enligt de senaste rapporterna har följande elbolag “svartlistats” på grund av omfattande klagomål och problem:

 • Stockholms Elbolag
 • Svealands Elbolag AB

Denna lista kan komma att uppdateras regelbundet av Konsumentverkets energimarknadsbyrå beroende på nya klagomål och utvärderingar​. Se deras uppdateringar här.

Vad Kan Du Göra om Ditt Elbolag är Svartlistat?

Om du upptäcker att ditt elbolag är svartlistat, bör du:

 • Se över ditt avtal: Kontrollera vilka villkor som gäller och om du är bunden till avtalet.
 • Byta elbolag: Om du inte är bunden till avtalet, kan du omedelbart byta till ett annat elbolag. Om du är bunden, se till att byta så snart avtalet löper ut.
 • Kontakta myndigheter: Anmäl problem till Konsumentverket eller Allmänna Reklamationsnämnden om du upplever att elbolaget brutit mot lagen​.

Rekommendationer

För att undvika problem med oseriösa elbolag, rekommenderas att:

 • Jämföra elavtal på betrodda jämförelsesajter som elpriskollen.se.
 • Läsa recensioner och kundomdömen innan du tecknar ett avtal.
 • Vara uppmärksam på avtalsvillkor och undvika att teckna avtal med bolag som har en historia av kundklagomål​.

Slutsats

Att vara informerad om vilka elbolag som är svartlistade kan hjälpa dig att undvika potentiella problem och säkerställa att du får en pålitlig elleverantör. För mer information om aktuella svartlistade elbolag och tips på hur du kan undvika dem, besök Konsumentverkets hemsida.

Kontakta oss på SunCity Montage om du behöver rådgivning kring elavtal eller om du funderar på att installera solceller för att bli mer självförsörjande på el.

Kontakta oss!

Har du en fråga om våra produkter eller tjänster? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
  Vi är behöriga hos elsäkerhetsverket
  Org. nr: 559404-1252
  www.elsakerhetsverket.se

  Kontakt

  © 2023 www.suncitymontage.se

  Hemsida skapad av Area81.se

  INTRESSEFORMULÄR