Solceller Lönsamhetskalkyl: En Komplett Guide

Introduktion

Att investera i solceller kan vara en lönsam affär både för plånboken och miljön. För att förstå hur lönsam din investering kan bli, är det viktigt att genomföra en noggrann lönsamhetskalkyl. Här går vi igenom vad du bör ta hänsyn till och hur du kan beräkna den ekonomiska vinsten med solceller.

Vad är en Lönsamhetskalkyl?

En lönsamhetskalkyl för solceller innebär att du beräknar de ekonomiska fördelarna och kostnaderna med att installera solceller. Den tar hänsyn till faktorer som installationskostnader, elproduktion, besparingar på elräkningen, eventuella bidrag och avdrag, samt underhållskostnader. Målet är att förstå hur snabbt investeringen betalar sig och vilken avkastning du kan förvänta dig över tid.

Faktorer att Ta Hänsyn till i Kalkylen

 • Initiala Kostnader: Kostnaden för att köpa och installera solceller, inklusive solpaneler, växelriktare, monteringssystem och arbetskostnader.
 • Elproduktion: Beräknad årlig elproduktion från solcellsanläggningen. Detta påverkas av panelernas effektivitet, takets lutning, väderstreck och lokala solförhållanden.
 • Besparingar på Elräkningen: Den mängd pengar du sparar genom att producera egen el och minska ditt beroende av köpt el från nätet.
 • Bidrag och Avdrag: Statliga stöd som grönt avdrag, ROT-avdrag och andra lokala bidrag som kan minska dina initiala kostnader.
 • Överskottsel: Intäkter från att sälja överskottsel tillbaka till elnätet.
 • Underhållskostnader: Löpande kostnader för underhåll och eventuell byte av växelriktare efter 10-15 år.

Steg-för-Steg Lönsamhetskalkyl

 1. Beräkna Initiala Kostnader:
  • Solpaneler: 4 000 – 6 000 kr per kW
  • Växelriktare: 10 000 – 20 000 kr
  • Monteringssystem: 500 – 1 500 kr per kW
  • Installationsarbete: 5 000 – 10 000 kr per kW
 2. Totalkostnaden för en 10 kW-anläggning kan således ligga mellan 150 000 och 200 000 kr.
 3. Beräkna Årlig Elproduktion:
  • En 10 kW-anläggning kan producera mellan 9 000 och 11 000 kWh per år beroende på lokala förhållanden.
 4. Beräkna Besparingar på Elräkningen:
  • Om elpriset är 1,50 kr per kWh, kan besparingen bli mellan 13 500 och 16 500 kr per år.
 5. Bidrag och Avdrag:
  • ROT-avdrag: 30% av arbetskostnaden
  • Grönt avdrag: 15% av totalkostnaden
 6. Detta kan minska dina initiala kostnader med upp till 50 000 kr.
 7. Intäkter från Överskottsel:
  • Anta att du säljer 2 000 kWh per år till 1 kr per kWh, vilket ger 2 000 kr i intäkter.
 8. Underhållskostnader:
  • Räkna med cirka 1 000 kr per år för regelbundet underhåll.

Återbetalningstid och Avkastning

För att beräkna återbetalningstiden, dividera de initiala nettokostnaderna (efter bidrag och avdrag) med de årliga besparingarna och intäkterna.

Exempel:

 • Initial nettokostnad: 150 000 kr – 50 000 kr = 100 000 kr
 • Årliga besparingar: 15 000 kr + 2 000 kr – 1 000 kr = 16 000 kr
 • Återbetalningstid: 100 000 kr / 16 000 kr ≈ 6,25 år

Efter återbetalningstiden genererar solcellsanläggningen ren vinst under sin återstående livslängd, vanligtvis ytterligare 20-25 år.

Använd Vår Prisuträknare

För en skräddarsydd lönsamhetskalkyl, använd vår prisuträknare på SunCity Montage. Ange dina specifika förutsättningar och få en detaljerad uppskattning av kostnaderna för dina solpaneler och räkna sedan på hur lång tid det tar att tjäna igen kostnaden för Solceller.

Slutsats

En noggrant genomförd lönsamhetskalkyl hjälper dig att förstå de ekonomiska fördelarna med att installera solceller. Kontakta oss på SunCity Montage för mer information och hjälp med din solcellsinstallation.

Kontakta oss!

Har du en fråga om våra produkter eller tjänster? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
  Vi är behöriga hos elsäkerhetsverket
  Org. nr: 559404-1252
  www.elsakerhetsverket.se

  Kontakt

  © 2023 www.suncitymontage.se

  Hemsida skapad av Area81.se

  INTRESSEFORMULÄR