Grönt Avdrag för Batterier: En Komplett Guide

Vad är Grönt Avdrag?

Det gröna avdraget är en skattereduktion som infördes för att underlätta investeringar i grön teknik, inklusive solceller, batterier för energilagring och laddboxar för elbilar. Avdraget fungerar likt rot- och rutavdragen, vilket innebär att avdraget görs direkt på fakturan från installatören​​.

Hur Fungerar Grönt Avdrag för Batterier?

Grönt avdrag kan ges för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi, alltså batterier. För att vara berättigad till avdraget måste batterierna vara kopplade till en anläggning för egenproduktion av förnybar el, som solceller, och installationen måste ske i samband med eller efter installationen av solcellerna.

Krav för Skattereduktion

 1. Egenproducerad El: Batterierna måste användas för att lagra egenproducerad el från till exempel solceller.
 2. Koppling till Solcellsanläggning: Batterisystemet måste vara kopplat till en nätansluten solcellsanläggning.
 3. Installation och Betalning: Skattereduktion ges endast om installationen och betalningen har skett tidigast den 1 januari 2021.

Fördelar med Grönt Avdrag för Batterier

 1. Kostnadsreduktion: Du får 50% avdrag på kostnaden för arbete och material vid installation av batterier för lagring av egenproducerad el​.
 2. Effektiv Energilagring: Genom att lagra överskottsel kan du använda egenproducerad el när solen inte skiner, vilket ökar självförsörjningen och minskar beroendet av elnätet.
 3. Minskad Klimatpåverkan: Batterilagring bidrar till ett mer hållbart energisystem genom att optimera användningen av förnybar energi​.

Ansökningsprocess

Installationsföretaget som utför arbetet ansvarar för att ansöka om skattereduktionen hos Skatteverket. Detta innebär att du som kund får avdraget direkt på fakturan och behöver inte genomgå någon separat ansökningsprocess själv.

Exempel på Användningsområden

 • Hushåll: Lagrat överskott från solceller kan användas under kvällen och natten.
 • Elbilsladdning: Optimera elbilsladdningen med egenproducerad el.
 • Energireserv: Säkerställ att ditt hem har ström under elavbrott​.

Slutsats

Att installera batterier för lagring av egenproducerad el kan vara en ekonomiskt smart investering tack vare det gröna avdraget. Det ger inte bara direkt kostnadsreduktion utan också långsiktiga fördelar genom ökad energieffektivitet och minskad klimatpåverkan.

Kontakta oss för Installation av Batterier

Kontakta oss på SunCity Montage för att få hjälp med installation av batterier och solceller. Vi är experter på grön teknik och hjälper dig hela vägen från planering till installation, så att du kan dra full nytta av det gröna avdraget.

Kontakta oss!

Har du en fråga om våra produkter eller tjänster? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
  Vi är behöriga hos elsäkerhetsverket
  Org. nr: 559404-1252
  www.elsakerhetsverket.se

  Kontakt

  © 2023 www.suncitymontage.se

  Hemsida skapad av Area81.se

  INTRESSEFORMULÄR