Frekvensreglering: En Komplett Guide

Vad är Frekvensreglering?

Frekvensreglering är en process som syftar till att upprätthålla en stabil frekvens i elnätet, vanligtvis runt 50 Hz i Sverige. Detta är nödvändigt för att säkerställa att elproduktionen och elförbrukningen alltid är i balans. Om balansen rubbas kan det leda till störningar och till och med strömavbrott.

Hur Fungerar Frekvensreglering?

Frekvensreglering sker genom att använda batterier och andra energilagringslösningar för att snabbt justera mängden elektricitet som matas in i eller tas ut ur elnätet. Här är stegen i processen:

 • Övervakning: Systemet övervakar kontinuerligt elnätets frekvens.
 • Respons på Obalanser: Vid en obalans, till exempel om frekvensen sjunker under 50 Hz, aktiveras batterier för att mata ut lagrad el till nätet. Om frekvensen är för hög, laddas batterierna istället​.
 • Aggregatortjänster: Aggregatorer som CheckWatt sammanlänkar flera små batterilager till ett virtuellt kraftverk som kan användas för frekvensreglering. Dessa system kan delta på marknaden för stödtjänster och få ersättning för att bidra till nätstabiliteten​.

Fördelar med Frekvensreglering

 • Ökad Nätstabilitet: Bidrar till att upprätthålla en stabil frekvens, vilket minskar risken för strömavbrott.
 • Ekonomiska Incitament: Ägare av batterilager kan tjäna pengar genom att delta i frekvensreglering och andra stödtjänster. Ersättningen baseras på batteriets kapacitet och dess förmåga att snabbt ladda upp eller ur sig.
 • Förnybar Energi: Främjar användningen av förnybara energikällor som sol- och vindkraft genom att balansera deras intermittenta produktion​.

Teknisk Utrustning för Frekvensreglering

För att delta i frekvensreglering krävs specifik teknisk utrustning:

 • Batterilager: Batterier som kan lagra och snabbt frigöra elenergi.
 • Hybridväxelriktare: En växelriktare som kan omvandla likström från batterier till växelström för elnätet och vice versa.
 • Styrmodul: En enhet som kommunicerar med balansaktörer och styr batteriets laddning och urladdning baserat på nätets behov.

Ekonomisk Ersättning och Investering

Ersättningen för att delta i frekvensreglering varierar beroende på batteriets kapacitet och effekt. Till exempel, ett 10 kWh batteri kan generera betydande intäkter per år beroende på marknadspriser och frekvensregleringstjänster​.​. Det finns också olika finansieringsalternativ för att investera i nödvändig utrustning, inklusive direktbetalning, leasing och lån.

Slutsats

Frekvensreglering är en viktig komponent i att säkerställa stabiliteten i elnätet, särskilt med den ökande integrationen av förnybar energi. Genom att använda batterilager kan både privatpersoner och företag bidra till nätstabilitet och samtidigt dra nytta av ekonomiska fördelar.

Kontakta Oss för Mer Information

Kontakta oss på SunCity Montage om du är intresserad av att bidra till frekvensreglering med ditt batteri eller vill veta mer om hur du kan optimera din energianvändning. Vi erbjuder helhetslösningar och expertis för att hjälpa dig att integrera dina energilagringssystem i stödtjänstmarknaden.

Kontakta oss!

Har du en fråga om våra produkter eller tjänster? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
  Vi är behöriga hos elsäkerhetsverket
  Org. nr: 559404-1252
  www.elsakerhetsverket.se

  Kontakt

  © 2023 www.suncitymontage.se

  Hemsida skapad av Area81.se

  INTRESSEFORMULÄR