Hur Fungerar Solceller och Solfångare?

Solceller

Solceller omvandlar solljus direkt till elektricitet genom en process som kallas fotovoltaisk effekt. När solens strålar träffar solcellen, genererar de en elektrisk spänning genom att exciteras elektroner i halvledarmaterialet, vanligtvis kisel. Denna likström omvandlas sedan till växelström via en växelriktare, vilket gör att elen kan användas i hushållet eller matas ut på elnätet.

Så här fungerar solcellsprocessen:

 1. Solens strålar träffar solcellen.
 2. Elektroner i solcellens kisel exciteras och skapar en elektrisk spänning.
 3. Likströmmen omvandlas till växelström via en växelriktare.
 4. Växelströmmen distribueras till husets elcentral och vidare till eluttagen.
 5. Överskottsenergi kan lagras i ett batteri eller matas ut på elnätet.

Solfångare

Solfångare omvandlar solens energi till värme, som sedan används för att värma vatten eller luft. Solfångare består oftast av svarta ytor som absorberar solens värme och överför den till ett medium (vatten eller luft). Den uppvärmda vätskan eller luften cirkulerar sedan genom ett system som lagrar eller direkt använder värmen.

Så här fungerar solfångarprocessen:

 1. Solens strålar träffar solfångarens svarta ytor.
 2. Värmen överförs till ett medium, vanligtvis vatten eller luft.
 3. Det uppvärmda mediet cirkulerar genom systemet och avger värme till exempelvis en ackumulatortank.
 4. Den lagrade värmen kan användas för tappvarmvatten, uppvärmning av huset eller till pooler.

Skillnader Mellan Solceller och Solfångare

 • Syfte: Solceller omvandlar solenergi till elektricitet, medan solfångare omvandlar solenergi till värme.
 • Användning: Solceller används för att driva elektriska apparater och mata ut el på nätet, medan solfångare huvudsakligen används för uppvärmning av vatten och inomhusluft.
 • Effektivitet: Solceller har en verkningsgrad på cirka 15-22%, medan solfångare, speciellt vakuumrörsolfångare, kan ha en mycket högre verkningsgrad för att generera värme​.

Fördelar och Nackdelar

Solceller:

 • Fördelar: Kan generera elektricitet som kan användas direkt eller säljas tillbaka till nätet; bidrar till lägre elräkningar; får ofta statliga subventioner.
 • Nackdelar: Hög initial kostnad; produktionen minskar under vintermånaderna.

Solfångare:

 • Fördelar: Hög verkningsgrad för värmeproduktion; lägre installationskostnad än solceller; kan minska uppvärmningskostnaderna betydligt.
 • Nackdelar: Begränsade till värmeproduktion; ingen möjlighet att sälja överskottsenergi; beroende av soligt väder för optimal prestanda​.

Slutsats

Både solceller och solfångare är utmärkta sätt att utnyttja solenergi, men valet mellan dem beror på dina specifika behov. Om du behöver el för hushållet är solceller det bästa valet. Om ditt fokus ligger på att värma vatten eller ditt hem kan solfångare vara ett mer kostnadseffektivt alternativ.

Kontakta oss för Solceller och Solfångare

Kontakta oss redan idag om du har frågor eller funderar på att installera solceller eller solfångare. Vi är ett erfaret företag som är specialiserade inom förnybar energi och solenergilösningar. Vårt team av experter står redo att hjälpa dig genom hela processen, från planering till installation, för att säkerställa att du får den bästa lösningen för ditt hem.

Kontakta oss!

Har du en fråga om våra produkter eller tjänster? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
  Vi är behöriga hos elsäkerhetsverket
  Org. nr: 559404-1252
  www.elsakerhetsverket.se

  Kontakt

  © 2023 www.suncitymontage.se

  Hemsida skapad av Area81.se

  INTRESSEFORMULÄR